Nieuws

Ina­gro toont nieu­we hoog­tech­no­lo­gi­sche toe­pas­sin­gen in landbouw

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Met de hulp van een camera aan mechanische onkruidverdelging doen, en met een precisiemachine enkel pesticiden gebruiken waar het nodig is. Het zijn maar enkele van de nieuwe hoogtechnologische toepassingen in de landbouw. 

Inagro, het onderzoekscentrum voor land- en tuinbouw stelde ze voor op zijn site in Beitem, bij Roeselare.

Er is voorlopig nog maar een 50-tal machines in gebruik. Maar volgens Inagro is dit de landbouw van de toekomst. Katrien De Nul, Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing: "Europa vraagt om tegen 2030 de gewasbeschermingsmiddelen met de helft te reduceren. Er zullen veel minder middelen ter beschikking zijn en die moeten we dus heel precies gaan inzetten."

Met een camera mechanisch het onkruid verwijderen kan ook, al zit hier nog altijd iemand op de machine. "We hebben inderdaad nog altijd een chauffeur maar de camera zal ervoor zorgen dat er meer hectares per uur geschoffeld kunnen worden. Het is dus efficiënter."

De demo's bij Inagro passen in de campagne 'Helden van onze Velden' die informeert over duurzame landbouw

Kate Baert