Nieuws

Bouw­sec­tor zit in een dip, Bouw­unie vraagt relanceplan

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

De West-Vlaamse Bouwunie rekent op de nieuwe federale regering om de bouw opnieuw aan te zwengelen.

Want de bouwsector heeft dringend nood aan een relanceplan. Eén op de tien West-Vlaamse bouwbedrijven heeft maximum nog voor een half jaar werk.  En slechts de helft van de bedrijven werkt nog tegen winstgevende prijzen. 

"Dertig procent van de bedrijven hadden vorig jaar nog voor zes maand werk in het vooruitzicht. Nu is dat nog elf procent"; zegt Jan Coussement van de Bouwunie West-Vlaanderen. "Dat is wel een serieuze daling. We hebben ook de prijszetting. De bedrijven die met winst werken zijn nog eenenvijftig procent. De rest breekt met break even of met verlies".

Fiscale maatregelen

Natuurlijk is er Covid-19 die de sector parten speelt. Maar er is ook geen vertrouwen meer in de toekomst merkt Jan Coussement op. We gaan minder leningen aan, en vragen minder bouwvergunningen aan. De Bouwunie rekent op een relanceplan van de nieuwe federale regering voor een kentering door bouwinvesteringen fiscaal aftrekbaar te maken tot op een bepaald plafond. "En we hebben dan ook het BTW-tarief van zes procent die toegekend worden aan alle sloop en heropbouw. Dat geldt nu enkel voor grootsteden. We willen dat die van toepassing is in alle Vlaamse steden".

Zestien procent van de ondernemers denkt nog dit najaar jobs te moeten schrappen. Nu stelt de bouwsector in West-Vlaanderen dagelijks maar dan 20.000 mensen tewerk.  Elke job in de bouw is goed voor nog een extra job in een aanverwante sector.

De redactie