Nieuws

Bouw­sec­tor wil deze zomer geen bouw­stop aan de kust

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Voka West-Vlaanderen, Confederatie Bouw West-Vlaanderen en Bouwunie West-Vlaanderen vragen kustgemeenten om de bouwstop tijdens de zomermaanden niet toe te passen

Zo kunnen bouwbedrijven, mits duidelijke afspraken met de horecasector doorwerken. Door de coronacrisis liggen momenteel heel wat werven stil, wat tot aanzienlijke verliezen leidt voor veel bouwbedrijven. Daarnaast vragen de drie instellingen ook om de taksen voor het tijdelijk bezetten van het openbaar domein naar aanleiding van werven op te heffen, nu er op de meeste werven niet kan worden gewerkt. Voor sommige werven loopt deze taks hoog op.

De drie roepen ook alle gemeentebesturen en het provinciebestuur op om extra steunmaatregelen te nemen, zoals het tijdig betalen van facturen en soepel zijn bij het toekennen van vergunningen. Bert Mons (Voka): “Flexibiliteit is hier van groot belang om verdere economische ontwikkeling te waarborgen. Tevens pleiten we voor een uitstel van betaling voor bedrijfsbelastingen (door het kohier voor deze belastingen later te versturen), alsook voor kwijtschelding van bepaalde retributies voor ondernemingen. Dit om te voorkomen dat bedrijven in liquiditeitsproblemen komen.”

Ben Storme