Nieuws

Bedrij­ven blij­ven bezorgd om afscha­kel­plan van de regering

2014-10-21 00:00:00 - Bedrijven blijven bezorgd om afschakelplan van de regering

Bedrijfsleiders zitten nog met heel veel vragen over het afschakelplan van de regering.

Dat bleek tijdens een simulatie van een stroomonderbreking bij Suprima in Eernegem, producent van sauzen en mayonaises. Het afschakelplan regelt in welke gemeenten de stroom wordt uitgeschakeld als er onvoldoende elektriciteit is.

Bedrijfsleider Geert Vandaele heeft de voorbije maanden fors geïnvesteerd in automatisering. Zelfs als hij op voorhand wordt verwittigd, zit hij met een groot probleem als de productie plat valt bij een stroomonderbreking.

Schaderegeling

UNIZO dringt aan op duidelijke informatie en vraagt de overheid ook om te regelen wie de eventuele schade zal betalen. Want acht op tien bedrijven zijn niet verzekerd voor de schade die ze oplopen als het afschakelplan in werking treedt.

Nathalie Dewulf