De stem van de visser
Programma's

De stem van de visser

Steve Depaepe uit Oostkerke is reder van de Zeebrugge 26. Eén van de zowat 50 nog overgebleven Belgische vissersschepen. Het merendeel van die schepen trekt naar Britse wateren, waar de helft van onze vis vandaan komt. Maar door de brexit zijn er strenge vangstbeperkingen. Onder meer op tong, een belangrijke bron van inkomsten voor de vissers.

Steve heeft het ook over de zogenoemde weegplicht die hem veel tijd en geld kost, en waar de kwaliteit van de vis onder te lijden heeft.

Romina Vanhooren van Open VLD, eerste opvolger op de Vlaamse lijst en Silke Beirens van Groen, nummer twee federaal gaan op bezoek in Zeebrugge en proberen oplossingen te formuleren. Zij hebben het onder meer over het belang van wetenschappelijk onderzoek en wat dat kan veranderen voor de visserij in Europa.