Verkiezingsdebat N-VA - Open Vld
Programma's

Verkiezingsdebat N-VA - Open Vld

In De Laatste Week gaan West-Vlaamse lijsttrekkers in debat over drie thema's, met in deze aflevering twee kandidaten voor de Kamer: Jean-Marie Dedecker (lijsttrekker voor N-VA) en Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Hoe willen zij omgaan met criminaliteit en overvolle gevangenissen? Hoe willen zij de langdurig zieken en werklozen activeren? En wat kunnen we doen aan het fileprobleem dat ook West-Vlaanderen treft?