Verkiezingsdebat CD&V - Groen - PVDA
Programma's

Verkiezingsdebat CD&V - Groen - PVDA

In De Laatste Week gaan West-Vlaamse lijsttrekkers in debat over drie thema's, met in deze aflevering drie kandidaten voor de Kamer: Nathalie Muylle van CD&V, Natalie Eggermont van PVDA en Matti Vandemaele van Groen.

Hoe willen zij ervoor zorgen dat de West-Vlaming goed kan leven van het pensioen? Hoe zorgen ze ervoor dat er én voldoende landbouwgrond is, én voldoende natuur? En hoe willen ze (hernieuwbare) energie inzetten en betaalbaar maken?