Nieuws

Uniek: Eeu­wen­ou­de antro­po­mor­fe gra­ven ontdekt

2021-10-20 00:00:00 - Uniek: Eeuwenoude antropomorfe graven ontdekt

In Brugge zijn afgelopen week enkele antropomorfe graven ontdekt.  Die hebben grotendeels de vorm van een menselijke omtrek. De ontdekking gebeurde tijdens opgravingen van het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof Zuid.

BAAC Vlaanderen en Raakvlak graven al enkele maanden een deel van het Onze-Lieve-Vrouwenkerkhof Zuid op in Brugge. Daarbij kwamen al verschillende vondsten aan het licht, waaronder drie beschilderde grafkelders. Momenteel worden de onderste lagen van het kerkhof onderzocht. Daar zijn afgelopen week antropomorfe graven gevonden.

"Een antropomorf graf is een graf dat de vorm van de menselijke omtrek sterk benadert. Het graf is het breedst aan de schouders en smaller naar het voeteinde toe. Voor het hoofd werd vaak een nis uitgespaard. Het hoogtepunt van het voorkomen van dergelijke graven kan gesitueerd worden in de tiende en elfde eeuw. Maar er zijn ook voorbeelden gekend vanaf het einde van de achtste tot het begin van de dertiende eeuw", legt schepen van Cultuur Nico Blontrock uit. Het gaat om een unieke ontdekking voor de stad, aangezien er in het verleden slechts één keer melding is gemaakt van een antropomorf graf.

Al zeven graven gevonden

Momenteel zijn al restanten gevonden van zeven antropomorfe graven. Wel zijn de graven verstoord door latere begravingen en is geen enkel graf volledig bewaard gebleven.

"Het aanleggen van dit bijzonder type graven vergde heel wat extra inspanningen en kosten aan grondstoffen. Ook de ligging, dicht nabij de voorzijde of hoofdingang van de Romaanse of pre-Romaanse voorloper van de kerk verwijst naar een belangrijke status van de overledene. Mogelijk maakten ze deel uit van een gegoede familie of een hogere sociale elite", zegt schepen Blontrock.

Door middel van koolstofdateringen van de oudste begravingen zullen archeologen de graven proberen situeren in de tijd.

Belga