Nieuws

Pro­vin­cie ver­wacht geen snel­le erken­ning extra moskeeën

2021-12-01 00:00:00 - Provincie verwacht geen snelle erkenning extra moskeeën

Bij de bespreking van het budget voor 2022 blijkt dat de provincie geen extra middelen voorziet voor ondersteuning van nieuwe geloofsgemeenschappen in deze legislatuur.

Op vraag van raadslid Wim Aernoudt uit Gistel bevestigde gedeputeerde Naeyaert dat ondanks het nieuwe decreet geen nieuwe erkenningen worden verwacht in West-Vlaanderen. Vooral de islam leek te wachten op dit decreet.

Het is van 2013 geleden dat er in Vlaanderen nog nieuwe geloofsgemeenschappen werden erkend. Vooral binnen het snelst groeiende geloof, de islam, lijkt het nieuwe decreet wegen te openen voor nieuwe erkenningen. De nieuw opgerichte Vlaamse screeningsdienst moet onder andere de buitenlandse invloed beter in kaart brengen.

Ook in het nieuwe decreet blijven de provincies de financierende overheid voor niet-katholieke geloofsgemeenschappen. Dat zijn vijf erkende orthodoxe geloofsgemeenschappen: één in Pervijze, één in Kortrijk, één in Brugge en twee in Oostende. Daarvoor voorziet de provincie jaarlijks tussen de 160.000 en 190.000 euro op het budget voor werking van de gemeenschappen. Daar komt nog geregeld financiering voor infrastructuur bovenop.

Provincieraadslid Wim Aernoudt uit Gistel: “Ook één islamitische geloofsgemeenschap vraagt jaarlijks financiering aan. De geloofsgemeenschap Assounah uit Desselgem krijgt jaarlijks ruim 70 000 euro voor de werking naast een wisselend bedrag voor infrastructuur. Er is in West-Vlaanderen nog één erkende islamitische geloofsgemeenschap, Jamia Islamia in Oostende. Deze vraagt geen financiering aan. In het verleden vroegen nog twee andere islamitische geloofsgemeenschappen erkenning aan. Maar voor Atakwa in Kortrijk en El Ashar in Waregem liep dit telkens fout door een negatief advies van de staatsveiligheid. Recent kwam nog een nieuwe geloofsgemeenschap uit Tielt in de pers, die een aanvraag voor erkenning in het vooruitzicht stelde.”

Katholieken en vrijzinnigen

De provincie financiert binnen het katholieke geloof wel de kathedrale kerkfabrieken. In West-Vlaanderen gaat dit over één kathedrale kerkfabriek, Sint-Salvator in Brugge voor jaarlijks ongeveer 250 000 euro werkingskosten. Ook voor de restauratie van de Sint-Salvatorskathedraal is in deze legislatuur nog ruim 3 miljoen euro voorzien.

De vrijzinnigen kunnen ook voor financiering op de provincie rekenen. Zowel de vrijzinnige centra, hun koepel en de instelling voor morele dienstverlening krijgen jaarlijks samen ongeveer 1,25 miljoen euro.

“De provincie kreeg voorlopig nog onvoldoende indicatie om extra middelen op te nemen in het budget voor deze legislatuur. Het blijft afwachten of er snel islamitische geloofsgemeenschappen, waarvan er ook heel wat zijn in West-Vlaanderen, vooral in de centrumsteden, stappen zullen zetten naar erkenning,” besluit provincieraadslid Wim Aernoudt.

Redactie

Kies West 24

Volg alles live over de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen op 9 juni.