Nieuws

Pre­mie voor res­tau­ra­tie Peerdenposterij

2018-08-03 00:00:00 - Premie voor restauratie Peerdenposterij

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois kent een premie van 222.000 euro toe voor de restauratie van de Peerdenposterij in Torhout.

De restauratiewerken zijn dringend nodig om de openbare veiligheid te garanderen. In het verleden zijn verschillende maatregelen genomen die onvoldoende duurzaam blijken. Zo komt bijvoorbeeld het pleisterwerk van de gevel, de houten ramen en de dakstructuur hebben last van houtrot en de stabiliteit van het gebouw is in het gedrang.

De Peerdenposterij is in 2002 beschermd omwille van haar historische en architectuur-historische waarde. De herberg is eind achttiende eeuw gebouwd aan de toenmalige zuidelijke stadsrand in de straatbocht van de in 1754 aangelegde steenweg Brugge-Torhout-Menen. Op die manier is de Peerdenposterij een getuige van het verkeer en de infrastructuur in de tweede helft van de achttiende en de negentiende eeuw, toen paard en kar nog het belangrijkste vervoermiddel was. Het monument is een vrij volledig bewaarde landelijke afspanning met herberg, gelagzaal voor de reizigers, keuken en voorraadkelder.

“De Peerdenposterij in Torhout wordt gerestaureerd en nadien herbestemd tot een dagcentrum, ‘De Beelderij’ van de vzw Huize Tordale. Deze vzw ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het vlak van wonen, werken, leren en ontspannen. De Bleekerij is een artistiek atelier, de Peerdenposterij wordt een ‘open huis’ waarin iedereen welkom is om kennis te maken met de kunstenaars van ‘De Beelderij’. In het inclusie-woonproject achter de Peerdenposterij zullen mensen met een beperking en zorgbehoevende bejaarden samenleven”, aldus minister-president Geert Bourgeois.

Ben Storme