Nieuws

Lijs­ter­mo­len weer in (bij­na) vol­le glo­rie op de Rodenberg

2021-03-18 00:00:00 - Lijstermolen weer in (bijna) volle glorie op de Rodenberg

De Lijstermolen op de Rodeberg in Westouter (Heuvelland) is gerestaureerd. Alleen de wieken ontbreken nog.

De Lijstermolen is een houten staakmolen. Hij stond eerst op de Lijsterhoek in Beernem, waar de naam "Lijstermolen" vandaan komt.

De molen werd rond 1801 gebouwd, en bleef tot 1947 actief. In 1957 kocht de gemeente Westouter de molen aan voor 500 euro. Op 21 juli 1961, de feestdag van Sint Victor, de patroonheilige van de molenaars, werd de molen ingehuldigd. De molen draaide weliswaar bij die inhuldiging, maar hij werd nooit effectief in gebruik genomen. Hij werd in 2004 beschermd als monument.

Maar de molen stond sindsdien te verkommeren. Jarenlang waren er discussies rond het restauratiedossier. Tot de Vlaamse overheid in 2019 een subsidie van 370.000 euro toekende om de molen te restaureren. Dat is nu in 7 maanden tijd gebeurd. Binnenkort worden de wieken weer aan de molen bevestigd en zal hij dus opnieuw kunnen draaien.

De redactie